Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
W caresenior24 szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Caresenior24
Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Caresenior24 wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do usług oferowanych przez Caresenior24, takich jak poczta e-mail,  wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż  1 miesiąc.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Caresenior24.de z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
Caresenior24 zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. czaty) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Caresenior24 na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Caresenior24  udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Caresenior24 danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: Grupa Caresenior24 Robert Koleda, Witzheldenerstr. 3, 51399 Burscheid

Tel +49 2174 6663977    FAX: +49 2174 666 3974 ,   E-Mail-Adresse: service@caresenior24.de

 

Prawo wyboru
Caresenior24 daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do Caresenior24  jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Caresenior24.de powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Caresenior24.de jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie przez KONTAKT

Słowniczek przydatnych pojęć
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

• cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
• log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
• adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

Gromadzenie danych osobowych.

Korzystanie z Portalu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz włączenia obsługi JavaScript i plików Cookies. Na potrzeby korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu, takich jak np. uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania, czy pobieranie dostępnych w Portalu materiałów, konieczne jest wypełnienie formularza swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych jako „informacje obowiązkowe”: imię i nazwisko, numer telefonu, województwo

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zbierania informacji o użytkownikach przez Caresenior24 z użytkownikiem (odpowiedzi na pytania, przesyłanie informacji o aktualnościach w Portalu);
  • wskazanie, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w celach marketingowych (przesyłanie ofert, reklam).

Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub procesu związanego ze świadczeniem usług – w zależności od rodzaju wypełnionego formularza. Zgoda na wykorzystanie danych w celach marketingowych jest niezależna od ww. procesów. Informacje te, poza wykorzystywaniem w powyższych celach, używane są również w celu:

  • prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania Portalu,
  • zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i Portalu, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć,
  • wysyłania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie uprzednio zaakceptowanym przez użytkownika.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawy. W każdym czasie użytkownikowi Portalu, który udostępnił swoje dane Caresenior24,  przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: service@caresenior24.de

Dane osobowe użytkowników korzystających z Portalu nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych prawem. Bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Portalu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą witryny Portalu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Caresenior24  nie zapewnia jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby, które wejdą w ich posiadanie w sposób niezgodny z prawem.

Caresenior24  nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Caresenior24  przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Akceptuję treść regulaminów

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść regulaminów.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422),

wyrażam zgodę na przesyłanie drogą e-mailową powiadomień o ofertach pracy,

które odpowiadają wskazanym przeze mnie kryteriom.

 

 

Ustawą o ochronie danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

(Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych przez ... z siedzibą w Burscheid,Niemcy,

w celu prawidłowego wykonania usług, tj. przesłania mojej aplikacji pracodawcy, rodzinie

oraz subskrypcji podobnych ofert pracy. Oświadczam, iż akceptuję Regulamin serwisu.

 

Prawach konsumenta

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przewidzianym w ustawie

z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i wyrażam zgodę oraz żądam wykonania Usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jestem uprawniony po wykonaniu Usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy.

Niniejsza zgoda i żądanie dotyczy także odnowienia/przedłużenia zamówionej przeze mnie Usługi.

 


Copyright © caresenior24.de 2015. All rights reserved.